Шәҳадгыл

Аконтактқәа
Москватәи Аԥсуа Диаспора
Адрес:
  • Москва, ул.Поклонная 3, 121170
  • БЦ: Poklonka place
  • Вход: Е4, 5 этаж
Телефон:
  • Папба Нара Теймуразовна
МАД акоординатор [email protected]
Аусура аларгареи аҵараиуреи рызҵаарақәа рзы аҳәара ҟаҳҵоит шәыдҵааларц абри аҧочҭа ашҟа:
[email protected]
expand_less